Hijs-, Hef- en valbeveiligingsmiddelen

Hijs- en hefgereedschap moet afhankelijk van de intensiteit van gebruik regelmatig worden geïnspecteerd.

Daarnaast dient u als eigenaar van het hijs- en hefgereedschap er zorg voor te dragen dat het gereedschap periodiek en in ieder geval jaarlijks door een deskundige geïnspecteerd wordt.

De inspectie- en keuringstermijnen voor hef- en hijsmiddelen kunnen als volgt onderverdeeld worden, te weten:

  1. Dagelijkse visuele inspectie door gebruiker
  2. Jaarlijkse inspectie door deskundige
  3. Jaarlijkse of 4-jaarlijkse gehele keuring  en beproeving

1. Visuele inspectie (dagelijks)

Onder dagelijkse visuele inspectie wordt verstaan dat de gebruiker voor gebruik het hef- of hijsmiddel controleert op:

2. Jaarlijkse visuele inspectie zichtbare gebreken en beschadigingen en vervolgens beoordeeld of het hef- of hijsmiddel veilig inzetbaar is.

Onder jaarlijkse inspectie wordt verstaan het door een deskundige laten opnemen van de toestand waar in een hef- of hijsmiddel zich bevindt en beoordelen of het verantwoord is dat het hijsmiddel tot de volgende inspectie veilig is te gebruiken. Wettelijk dient de inspectie van hef- en hijsmiddelen tenminste 1 x per jaar te worden uitgevoerd door een deskundige. Deze termijn is sterk afhankelijk van de mtensiviteit en/of de wijze van gebruik, vaak dient eerder een inspectie door een deskundige plaats te vinden.

3. Keuren inclusief beproeven (jaarlijks en 4-jaarlijks)

Onder keuren incl. beproeven wordt verstaan het opnemen en beoordelen van de toestand van een hef-of hijsmiddel door middel van beproeven door een instelling die de vereiste deskundigheid in huis heeft. Aan de hand van de beproefde resultaten, getoetst aan vastgelegde (afkeur) maatstaven, wordt beoordeeld of verder gebruik van het hef- of hijsmiddel verantwoord is; reparatie of afkeur dient plaats te vinden.

Valbeveiligingen

Jaarlijkse keuring van valbeveiliging is een wettelijke verplichting en hieruit volgt derhalve meteen dat u als eigenaar/beheerder hiervoor de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt alsmede alle hieruit voortvloeiende gevolgen.

MKT Elektrotechniek inspecteert valbeschermingsmiddelen en valbeschermingsystemen voor veilig werken op hoogte. Hierbij kunt u denken aan de valbeveiliging, welke vast aanwezig is in reclamemasten zoals veiligheidsrail en veiligheidslijnen. Daarnaast keuren wij de persoonlijke valbeschermingsmiddelen, zoals het klimharnas, meeloopwagens voor op / in de aanwezige systemen, de vallijnen en eventuele reddingssets.

Wij keuren en certificeren uw hijs-, hef- en valbeveiligingsmiddelen volgens de geldende normen. Wanneer uw hijshulpmiddelen volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Bij goedkeuring van het materiaal leveren wij een rapportage die aantoont dat u en uw medewerkers met gekeurde en geregistreerde veilige middelen werken. Wanneer een arbeidsmiddel niet door de keuring komt, kunnen wij, in overleg met u, per omgaande een nieuw exemplaar leveren. Voor de keuring en registratie, die aan de levering van dit nieuwe artikel voorafgaan, worden geen extra kosten berekend. Daarnaast zorgen wij ervoor dat u jaarlijks van ons een melding ontvangt zodat u niet zelf hoeft bij te houden wanneer de inspectietermijn verloopt.

Melding volgende keuring

Daarnaast zorgen wij ervoor dat u jaarlijks van ons een melding ontvangt zodat u niet zelf hoeft bij te houden wanneer de inspectietermijn verloopt.