Ladders en trappen

Ongelukken met ladders en trappen (draagbaar klimmaterieel) vallen meestal niet mee. Daarom zijn voor deze arbeidsmiddelen een periodieke keuring en inspectie verplicht gesteld volgens de Warenwet besluit en de EN131 draagbaar klimmateriaal (ladders en trappen). Mocht u de visuele inspectie willen uitbesteden, dan houd Installatiegereedschap zich graag aanbevolen.

De norm EN131 beschrijft de eisen van de constructie van draagbaar klimmaterieel, het onderhoud, het gebruik en de beproevingen. In deze norm betreft het ladders en trappen die bestemd zijn voor 1 persoon. Ladders en trappen die tijdens het werk gebruikt worden moeten voldoen aan deze norm.

Doel

Het doel van een regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Frequentie

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de ladders en trappen is 1 jaar. Na de keuring zal de desbetreffende ladder of trap voorzien worden van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

Locatie

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van ons is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Afkeuring

Mocht de desbetreffende ladder of trap afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.

Indien mogelijk verrichten wij ter plaatse reparaties uit. De keuring bestaat uit de volgende onderdelen

  • Controle compleetheid en afmetingen
  • Controle type en waarschuwingsstickers
  • Visuele inspectie materiaal & vervuiling
  • Visuele inspectie mechaniek/scharnierpunten e.d.
  • Administratie (certificaat opmaken)