Rolsteigers

De belangrijkste risico’s bij het gebruik van rolsteigers zijn valgevaar, de keuze van het juiste soort steiger voor de juiste werkzaamheden, het onderhoud, de kennis van de gebruiker en de opbouwer. Dergelijke onderwerpen vinden we terug in het Arbo besluit.

Doel

Het doel van een regelmatige inspectie is gebreken te ontdekken die zich na ingebruikname kunnen voordoen en gevaar kunnen opleveren.

Frequentie

De tijd tussen twee opeenvolgende keuringen van de ladders en trappen is 1 jaar. Na de keuring zal de desbetreffende ladder of trap voorzien van een keuringssticker. Op deze sticker is af te lezen wanneer de volgende keuring dient plaats te vinden.

Locatie

De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Gezien de mobiliteit van ons is het altijd mogelijk om op locatie te keuren. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gekeurd dienen te worden, is het te adviseren dit op locatie door onze keurmeester te laten uitvoeren.

Afkeuring

Mocht de desbetreffende ladder of trap afgekeurd worden, dan zal met de klant besproken worden welke actie te ondernemen. Onze keurmeester zal een advies uitbrengen over wat deze actie kan zijn.