Installatietesters NEN 1010 & NEN 3140

Wanneer gebruik je een installatietester

Een werkgever heeft de zorgplicht om haar medewerkers een veilige werkomgeving aan te bieden, dus ook elektrische installaties. Een goed middel om de elektrische installaties te beoordelen is gebruik te maken van een installatietester dat middels de NEN 1010 en NEN 3140 werkt.

Wat is een installatietester

Met een installatietester kan een elektrische installatie worden gekeurd middels de NEN 1010 & NEN 3140. Er zijn verschillende installatietesters van eenvoudig tot heel uitgebreid. Eenvoudige installatietesters worden veelal aangeschaft als er af toe eens gekeurd dient te worden. Uitgebreide installatietesters zullen worden aangeschaft als men vele elektrische installaties gekeurd moeten worden. Daarnaast hebben de uitgebreidere installatietesters een groot voordeel dat alles digitaal wordt opgeslagen en uit te lezen is in de software.

De NEN 1010 & NEN 3140

In de NEN 1010 & NEN 3140 staan de minimale eisen beschreven met betrekking tot het keuren van een elektrische installatie. Dit omvat ook de criteria waar een meting of beproeving aan moet voldoen. Een inspectie houdt in dat er een visuele controle, meting en beproeving zal plaats vinden. Om deze inspectie uit te voeren kan dit middels een installatietester.

Welk merk moet ik nu selecteren?

Tegenwoordig heeft elk merk wel een installatietester. De eenvoudige installatietesters hebben een menu waar een meting uit geselecteerd kan worden en het resultaat zal over genomen moeten worden op papier of digitaal. De duurdere installatietesters hebben het voordeel om voor elke meting de criteria in te vullen en geven na elke meting of beproeving aan of het resultaat voldoende of onvoldoende is. Deze meetresultaten kunnen dan opgeslagen worden in de tester en uitgelezen worden in de software. Het is een kwestie van oefenen en oefenen met een installatietester om het vak goed te beheersen.

Filter